Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman DOĞANAY

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN

Yrd. Doç. Dr. Meral HAKMAN

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALBAYRAK

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. H. Hayri ŞENER

Arş. Gör. Iraz Aslı YAMAN