Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman DOĞANAY

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN

Yrd. Doç. Dr. Meral HAKMAN

Farabi, Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. H. Hayri ŞENER

Arş. Gör. Iraz Aslı YAMAN