Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman DOĞANAY

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz YAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Meral HAKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. H. Hayri ŞENER

Arş. Gör. Iraz Aslı YAMAN