Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması

Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması

Araştırma projesi; "Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Arkeolojik Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında bulunmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen izinle 2015 yılı Ekim ayı içerisinde ilk yıl çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında da sürdürülen çalışmalara izin verilmesi halinde, 2018 yılı programı çerçevesinde Aksaray İli ve çevresindeki yüzey araştırması çalışmalarına devam edilecektir. Çalışmanın temel amacı: Aksaray İli ve çevresinde araştırma alanlarının sınırları içerisinde kalan bölgede, Paleolitik yaşantıya ait herhangi bir arkeolojik malzemenin bulunup bulunmadığının tespiti üzerinedir. Üç yıllık çalışmalar sonucunda  Aksaray ve çevresinin Paleolitik dönemlerde iskân gördüğü kanıtlanmış ve Aksaray'ın en eski buluntusu olarak kayıtlara geçen iki yüzeyli aletler tespit edilmiştir. 2018 yılında da çalışmalara devam edilecektir. 

2015 Yılı Ekip Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz Yaman (Araştırma Başkanı), Dr. Farhod Maksudov, Ar. Gör. Yavuz Aydın (Ankara Üniversitesi), Ar. Gör. I. Aslı Yaman

2015 Yılı Sonuçları: 34. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı (Edirne) 1.Cilt ss. 111-122, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu ss. 802-815. / Aksaray Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2015-069)

2016 Yılı Ekip Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz Yaman (Araştırma Başkanı), Ar. Gör. Dr. Yavuz Aydın (Ankara Üniversitesi), Ar. Gör. I. Aslı Yaman, Arkeolog Canberk Kan

2016 Yılı Sonuçları: 35. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı (Bursa) 2. Cilt ss. 13-26.

2017 Yılı Ekip Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz Yaman (Araştırma Başkanı), Ar. Gör. Dr. Yavuz Aydın (Ankara Üniversitesi), Ar. Gör. I. Aslı Yaman, Arkeolog Canberk Kan

2017 Yılı Sonuçları, 36. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı'nda sunulmuştur. Yüzey Araştırması 2017 Yılında Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmiştir.