Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması

Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması

Araştırma projesi; "Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Arkeolojik Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında bulunmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen izinle 2015 yılı Ekim ayı içerisinde ilk yıl çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2015-2016-2017 yıllarını kapsayan yüzey araştırması çalışmalarının 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli müracaat yapılmış bulunmaktadır. İzin verilmesi halinde program çerçevesinde Aksaray İli ve çevresindeki yüzey araştırması çalışmalarına devam edilecektir. Çalışmanın temel amacı: Aksaray İli ve çevresinde araştırma alanlarının sınırları içerisinde kalan bölgede, Paleolitik yaşantıya ait herhangi bir arkeolojik malzemenin bulunup bulunmadığının tespiti üzerinedir. Üç yıllık çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçlar bilim dünyasına sunulacaktır.

Çalışmada yer alan Heyet Üyeleri (2015):

Yrd. Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN (Araştırma Başkanı, Arkeolog-Prehistoryen)

Yrd. Doç. Dr. Farhod MAKSUDOV (Arkeolog)

Araş. Gör. Yavuz AYDIN (Arkeolog-Prehistoryen) Ankara Üniversitesi

Araş. Gör. Iraz Aslı YAMAN (Arkeolog-Prehistoryen)

2015 Yılı Sonuçları-Uluslararası 34.Araştırma Sonuçları Toplantısı 1.Cilt ss. 111-122

Çalışmada yer alan Heyet Üyeleri (2016):

Yrd. Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN (Araştırma Başkanı, Arkeolog-Prehistoryen)

Araş. Gör. Dr. Yavuz AYDIN (Arkeolog-Prehistoryen) Ankara Üniversitesi

Araş. Gör. Iraz Aslı YAMAN (Arkeolog-Prehistoryen)

Arkeolog Canberk KAN