ASÜ Arkeoloji Topluluğu

ASÜ Arkeoloji Topluluğu 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı Güz döneminde resmi olarak kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Topluluk Akademik Danışmanı: Araş. Gör. Iraz Aslı YAMAN (FEF 1.Kat Ofis No:114)

Topluluk Başkanı: Erdem GENÇ (İletişim: 0541 549 06 93)

http://arkeoloji.aksaray.edu.tr/files/p1.jpg

http://arkeoloji.aksaray.edu.tr/files/p2.jpg

http://arkeoloji.aksaray.edu.tr/files/p3.jpg