Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu İyileştirme Çalışmaları

"Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu İyileştirme Çalışmaları" kapsamında Danışmanlık Görevi yapan Öğretim Üyelerimiz bölümümüz öğrencileri ile Şubat ayı içerisinde toplantı gerçekleştireceklerdir. 

Toplantı yeri ve saati Öğretim Üyelerince Web Sitesi ve Bölüm Facebook hesabından duyurulacak ve güncellenecektir. 
 
Ar. Gör. Iraz Aslı YAMAN (3.Sınıflar Öğrenci Danışmanı) Toplantı Tarihi, Yeri ve Saati: 20 Şubat 2018 Fen-Edebiyat Fakültesi 202 No.lu Sınıf, Saat: 14:00