Tyana (Kemerhisar) Kazıları

Tyana (Kemerhisar) Kazıları

Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Beldesi’ndeki Tyana antik kenti kazılarını 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Aksaray Üniversitesi üstlenmiştir. Kazılar Niğde Müze Müdürlüğü ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Doğanay tarafından yürütülmektedir. 25 yıl olarak planlanan kazı çalışmalarının 2017 yılı programı hazırlanmıştır. Kazı ve restorasyon ekibinde Aksaray Üniversitesi dışında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri de yer almaktadır. Tyana’daki kazı ve restorasyon çalışmaları ile Kappadokya Bölgesi turizm destinasyonlarına arasına Kemerhisar’ın da dâhil edilmesi ve kalıntılar sahasının bölge ve ülke ekonomisine, arkeoloji bilimine ve turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.