2022-2023 Güz Yarıyılı Danışmanlık Toplantıları Gerçekleştirildi

Bölümümüzde öğrencilerimizin Üniversitemize ve Arkeoloji Bölümü ve Arkeoloji Anabilim Dalı’na daha hızlı ve kolay uyum sağlaması için öğrencilerimizle eğitim amaçları, ders çıktıları, öğrencilerin hak ve sorumlulukları, AKTS (Bologna Bilgi Paketi), öğrenci değişim programları, kalite güvencesi, program akreditasyonu, farkındalık ve beklenti düzeylerinin arttırılması, kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, öğrencinin eğitim öğretim hayatıyla ilgili olası mağduriyetlerin önlenmesi (ekle-sil, ders dışı etkinlik, toplam zorunlu ve seçmeli ders ile proje, staj, seminer, uzmanlık alan dersi) gibi konuların görüşüldüğü danışmanlık toplantıları gerçekleştirildi.