Bölüm Kurulu

Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN-Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman DOĞANAY-Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Dr. H. Hayri ŞENER-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı